Rada Samorządu Studentów Wydziału Zarządzania wystąpiła z wnioskiem do Dziekana Wydziału Zarządzania pana prof. dr hab. Mirosława Szredera o ogłoszenie godzin dziekańskich w dn. 2.11.2016r.
Czekamy na odpowiedź pana Dziekana 🙂