Na podstawie § 8 ust. 1 Regulaminu Studiów Uniwersytetu Gdańskiego (uchwała Senatu Uniwersytetu Gdańskiego nr 20/15 z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie Regulaminu Studiów Uniwersytetu Gdańskiego)ogłaszam 31 października 2016 roku dniem rektorskim.

 

Rektor
Uniwersytetu Gdańskiego

dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała
profesor nadzwyczajny